VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Statistika

"Statistika  fənninə giriş" kursuna xoş gəlmisiniz.

Statistika fənni deyəndə bəlkə də bir çoxlarınız riyazi düsturlar, hesablamalar, ehtimallar və s. "Yox, bu mənlik deyil!" deyə düşünürsünüz. Bizim sizə tədqim etdiyimiz statistika kursunda siz statistik məlumatlarla və sorğularla  işləməyi, onlar üzərində təhlillər aparılmağı, hesablamaları sadə üsulla, misallar və nümunələr əsasında rahat formada öyrənə biləcəksiniz.

Biz hər gün müxtəlif səpkili qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində qalırıq. Təbii ki, düzgün qərar qəbul etmək üçün əsaslana biləcəyimiz məlumatlar və müəyyən nəticələrimiz olmalıdır. Bunları isə biz statistik təhlillər vasitəsilə əldə edə bilərik.

Bu məqsədlə sizə 15 mövzudan ibarət "Statistika fənninə giriş" kursunu təqdim edirik. Dərslərin asan mənimsənilməsi üçün hər bir mövzunu misallar və nümunələr əsasında izah etməyə çalışmışıq.

Biz bu dərsləri ixtisasından və çalışdığı sahədən asılı olmayaraq hər kəs üçün nəzərdə tutmuşuq.

Beləliklə, bizim statistika dərslərimizdən faydalanmağı, dərsləri mənimsədikdən sonra sizə təqdim etdiyimiz testlərlə özünüzü yoxlamağı unutmayın.

Sizə uğurlar və "Statistika" dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə hələlik!

"Statistika  fənninə giriş" kursuna xoş gəlmisiniz.

Statistika fənni deyəndə bəlkə də bir çoxlarınız riyazi düsturlar, hesablamalar, ehtimallar və s. "Yox, bu mənlik deyil!" deyə düşünürsünüz. Bizim sizə tədqim etdiyimiz statistika kursunda siz statistik məlumatlarla və sorğularla  işləməyi, onlar üzərində təhlillər aparılmağı, hesablamaları sadə üsulla, misallar və nümunələr əsasında rahat formada öyrənə biləcəksiniz.

Biz hər gün müxtəlif səpkili qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində qalırıq. Təbii ki, düzgün qərar qəbul etmək üçün əsaslana biləcəyimiz məlumatlar və müəyyən nəticələrimiz olmalıdır. Bunları isə biz statistik təhlillər vasitəsilə əldə edə bilərik.

Bu məqsədlə sizə 15 mövzudan ibarət "Statistika fənninə giriş" kursunu təqdim edirik. Dərslərin asan mənimsənilməsi üçün hər bir mövzunu misallar və nümunələr əsasında izah etməyə çalışmışıq.

Biz bu dərsləri ixtisasından və çalışdığı sahədən asılı olmayaraq hər kəs üçün nəzərdə tutmuşuq.

Beləliklə, bizim statistika dərslərimizdən faydalanmağı, dərsləri mənimsədikdən sonra sizə təqdim etdiyimiz testlərlə özünüzü yoxlamağı unutmayın.

Sizə uğurlar və "Statistika" dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə hələlik!

Heyran_intro_HD_encoded.mp4Heyran_intro_HD_encoded.mp4