VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Vergitutmanın praktiki aspektləri

Dövlət büdcəsi gəlirlərində xüsusi çəkisi yüksək olan dövlət vergiləri barədə qanunvericilik normalarının öyrənilməsi və bu vergilərin praktikada tətbiq məsələlərinin araşdırılması daim diqqətdə saxlanan məqamlardandır. Belə ki, qanunvericiliyin müddəalarının tam mənimsənilməsi və düzgün olaraq tətbiq olunması ilk növbədə vergi qanunvericiliyinin tələblərinin aydın və təvsirli şəkildə izahından birbaşa asılıdır. 


Əks halda qanunvericiliyin pozulması maliyyə sanksiyalarına məruz qalmağa səbəb olar ki, bu da həm maliyyə itkisi, həm də işgüzar nüfuzun aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. 


Qeyd olunanların vacibliyini nəzərə alaraq Sizə "Vergitutmanın praktiki aspektləri" kursu təqdim olunur. 


Bu dərs vergitutmanın praktikada tətbiqi ilə bağlı geniş və real təsəvvürün formalaşması və bu sahədə diqqətdə saxlanılmalı məsələlərin öyrənilməsinə imkan verəcək, eləcə də dinləyicilərin praktiki vergi təcrübəsinin gücləndilməsinə əlverişli şərait yaradacqdır. 


Kursda əsasən aşağıdakı mövuzlara diqqət yetirilir və ümumilikdə  50-dən çox praktiki misal əsasında qanunvericiliyin tələbləri aydın şəkildə izah olunur:

- Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin konseptual əsasları

- Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə gəlirlərin təsnifatı

- Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin dərəcələrinin praktiki tətbiqi

- Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin ümumi əsasları

- Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin vergitutma obyektləri və dərəcələri

- Vergitutmada xərclərin təsnifatı və gəlirdən çıxılması məsələləri

- Vergitutmada gəlirdən norma daxilində çıxılan xərclər

- Ödəmə mənbəyində vergitutma mexanizmi

- Qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyində vergitutma mexanizmi

- Əlavə dəyər vergisi üzrə qeydiyyat və vergitutma obyektləri

- Əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi və əvəzləşdirmə məsələləri

- Əlavə dəyər vergisi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və məsuliyyət.


Ümidvaram ki, dərs həm peşəkar, həm də həvəskar dinləyicilər üçün faydalı olacaq.


Sizə uğurlar arzu edirəm!Dövlət büdcəsi gəlirlərində xüsusi çəkisi yüksək olan dövlət vergiləri barədə qanunvericilik normalarının öyrənilməsi və bu vergilərin praktikada tətbiq məsələlərinin araşdırılması daim diqqətdə saxlanan məqamlardandır. Belə ki, qanunvericiliyin müddəalarının tam mənimsənilməsi və düzgün olaraq tətbiq olunması ilk növbədə vergi qanunvericiliyinin tələblərinin aydın və təvsirli şəkildə izahından birbaşa asılıdır. 


Əks halda qanunvericiliyin pozulması maliyyə sanksiyalarına məruz qalmağa səbəb olar ki, bu da həm maliyyə itkisi, həm də işgüzar nüfuzun aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. 


Qeyd olunanların vacibliyini nəzərə alaraq Sizə "Vergitutmanın praktiki aspektləri" kursu təqdim olunur. 


Bu dərs vergitutmanın praktikada tətbiqi ilə bağlı geniş və real təsəvvürün formalaşması və bu sahədə diqqətdə saxlanılmalı məsələlərin öyrənilməsinə imkan verəcək, eləcə də dinləyicilərin praktiki vergi təcrübəsinin gücləndilməsinə əlverişli şərait yaradacqdır. 


Kursda əsasən aşağıdakı mövuzlara diqqət yetirilir və ümumilikdə  50-dən çox praktiki misal əsasında qanunvericiliyin tələbləri aydın şəkildə izah olunur:

- Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin konseptual əsasları

- Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə gəlirlərin təsnifatı

- Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin dərəcələrinin praktiki tətbiqi

- Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin ümumi əsasları

- Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin vergitutma obyektləri və dərəcələri

- Vergitutmada xərclərin təsnifatı və gəlirdən çıxılması məsələləri

- Vergitutmada gəlirdən norma daxilində çıxılan xərclər

- Ödəmə mənbəyində vergitutma mexanizmi

- Qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyində vergitutma mexanizmi

- Əlavə dəyər vergisi üzrə qeydiyyat və vergitutma obyektləri

- Əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi və əvəzləşdirmə məsələləri

- Əlavə dəyər vergisi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və məsuliyyət.


Ümidvaram ki, dərs həm peşəkar, həm də həvəskar dinləyicilər üçün faydalı olacaq.


Sizə uğurlar arzu edirəm!Vusal_F2_intro_HD.mp4Vusal_F2_intro_HD.mp4