VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Menecmentin əsasları

Bu kurs 2019 ilin sentyabr ayında açılacaq

Bu kurs 2019 ilin sentyabr ayında açılacaq