VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Risk menecmenti

Bu kurs yalnız Mərkəzi Bankın əməkdaşları üçün nəzərdə tutulub.

Kursun məqsədi: Mərkəzi Bank əməkdaşlarının risklərin idarə edilməsi sahəsində maarifləndirilməsi və onların risk mədəniyyətinin artırılmasıdır. 

Bu kursda təşkilatlarda risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarətə dair nəzəri və praktik məsələlərdən bəhs olunur. 

Kursda aşağıdakı mövzular sadə və aydın bir dildə izah edilmişdir: 

     - Təşkilati risk menecment,
     - Daxili nəzarət sistemi,
     - Banklarda risk menecment,
     - Bank riskləri
     - Mərkəzi Bankda əməliyyat risklərinin idarə edilməsi çərçivəsi. 

Bu kurs yalnız Mərkəzi Bankın əməkdaşları üçün nəzərdə tutulub.

Kursun məqsədi: Mərkəzi Bank əməkdaşlarının risklərin idarə edilməsi sahəsində maarifləndirilməsi və onların risk mədəniyyətinin artırılmasıdır. 

Bu kursda təşkilatlarda risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarətə dair nəzəri və praktik məsələlərdən bəhs olunur. 

Kursda aşağıdakı mövzular sadə və aydın bir dildə izah edilmişdir: 

     - Təşkilati risk menecment,
     - Daxili nəzarət sistemi,
     - Banklarda risk menecment,
     - Bank riskləri
     - Mərkəzi Bankda əməliyyat risklərinin idarə edilməsi çərçivəsi.