VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Əhalinin rəqəmsal maliyyə savadlılığı

Bu təlim bilavasitə müştərilər və əhali ilə işləyən maliyyə-kredit təşkilatlarının (MKT) əməkdaşları üçün nəzərdə tutulub. Mühazirə əhali və cari müştərilərə MKT-larla qarşılıqlı fəaliyyətin rəqəmsal vərdişlərinin aşılanması baxımından faydalı olacaqdır.

Baxmayaraq ki, maliyyə təşkilatlarının əksəriyyəti nağdsız mühit istiqamətində irəliləyir, əhali hələ də bu yeni kanalları qəbul etməli yaxud nağd pullara sadiq qalmalı olub-olmadığından tam əmin deyil. İnsanları narahat edən odur ki, rəqəmsal kanallardan istifadə rahatlığın artmasına, ciddi faydaların yaranmasına yoxsa əlavə məsrəflərin və hələ məlum olmayan təhlükəsizlik risklərinin yaranmasına gətirib çıxaracaq.

Bu təlimi bitirdikdən sonra iştirakçılar:

Müştərilərə, habelə əhaliyə Elektron və Rəqəmsal Maliyyə  Xidmətləri  (ERMX) kanallarından istifadənin nağd pul vəsaitinindən istifadə edilməklə aparılan əqdlərlə müqayisədə hansı səbəblərdən onlar üçün sərfəli olduğunu izah edə biləcək,

Əhaliyə ERMX üzrə əməliyyatların asanlaşdırılması üsullarını öyrədə biləcək,

- Müştərilərə və əhaliyə müxtəlif ERMX məhsul və kanalları arasındakı fərqləri izah edə biləcəklər.

Dünya Bankı Qrupunun Elektron və Rəqəmsal Maliyyə Xidmətləri Layihəsi Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan BMK (IFC) tərəfindən İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi (SECO) ilə tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir.


Bu təlim bilavasitə müştərilər və əhali ilə işləyən maliyyə-kredit təşkilatlarının (MKT) əməkdaşları üçün nəzərdə tutulub. Mühazirə əhali və cari müştərilərə MKT-larla qarşılıqlı fəaliyyətin rəqəmsal vərdişlərinin aşılanması baxımından faydalı olacaqdır.

Baxmayaraq ki, maliyyə təşkilatlarının əksəriyyəti nağdsız mühit istiqamətində irəliləyir, əhali hələ də bu yeni kanalları qəbul etməli yaxud nağd pullara sadiq qalmalı olub-olmadığından tam əmin deyil. İnsanları narahat edən odur ki, rəqəmsal kanallardan istifadə rahatlığın artmasına, ciddi faydaların yaranmasına yoxsa əlavə məsrəflərin və hələ məlum olmayan təhlükəsizlik risklərinin yaranmasına gətirib çıxaracaq.

Bu təlimi bitirdikdən sonra iştirakçılar:

Müştərilərə, habelə əhaliyə Elektron və Rəqəmsal Maliyyə  Xidmətləri  (ERMX) kanallarından istifadənin nağd pul vəsaitinindən istifadə edilməklə aparılan əqdlərlə müqayisədə hansı səbəblərdən onlar üçün sərfəli olduğunu izah edə biləcək,

Əhaliyə ERMX üzrə əməliyyatların asanlaşdırılması üsullarını öyrədə biləcək,

- Müştərilərə və əhaliyə müxtəlif ERMX məhsul və kanalları arasındakı fərqləri izah edə biləcəklər.

Dünya Bankı Qrupunun Elektron və Rəqəmsal Maliyyə Xidmətləri Layihəsi Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan BMK (IFC) tərəfindən İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi (SECO) ilə tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir.


Ulan_Diana_intro_encoded.mp4Ulan_Diana_intro_encoded.mp4