VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

Axtarış

Dünya Bankının Busines Ready hesabatı ölkələrdə biznes və investisiya mühitini qiymətləndirir və ölkələrin beynəlxalq reytinqini müəyyən edir. Hesabatın Maliyyə xidmətləri indikatoru çirkli pulların yuyulmasıyla mübarizə, kredit büroları və reyestrlərin fəaliyyəti, elektron ödənişlər, yaşıl maliyyə, gender maliyyəsi üzrə hüquqi və requlyativ çərçivənin keyfiyyətini ölçür, habelə praktika maliyyə xidmətlərinin əldə edilməsinin effektivliyini qiymətləndirir.

Hörmətli kursun iştirakçısı,Risk nəticəsindən asılı olmayaraq təsadüfi və gözlənilmədən baş verən hadisədir. Riskin idarəedilməsi və sığorta kursu beynəlxalq metodologiyalara əsaslanaraq hazırlanmışdır. Kurs risk, riskin növləri, riskin gündəlik həyatımızdakı yeri və təsiri, riskin idarəedilməsi ...
Riskin idarə edilməsi və sığorta
Əziz tələbələr və bank sektoruna maraq göstərənlər,Təqdim etdiyimiz bu kurs "Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri" adlı dərslik  əsasında hazırlanmışdır. Kursun hazırlanmasında əsas məqsəd əhalinin rəqəmsal ödənişlərdə maliyyə savadlılığının artırılması, bu sahədə fəaliyyət ...
Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri
Настоящий курс предназначен для работников финансово-кредитных учреждений (ФКУ), которые непосредственно работают с клиентами и населением. Лекция будет полезна с точки зрения обучения населения и текущих клиентов цифровым навыкам взаимодействия с ФКУ. Несмотря на то, что большинство ...
Цифровая финансовая грамотность для населения
Bu təlim kursu agentlər vasitəsilə maliyyə xidmətlərinin göstərilməsinə, yəni “agent bankçılıq” kimi tanınan fəaliyyət növünə həsr olunub. Biz, maliyyə təşkilatları tərəfindən agentlərin cəlb olunmasının mahiyyətinə, habelə kimin  hansı şərtlərlə  agent kimi çıxış edə biləcəyini nəzərdən ...
Agent Bankçılıq: mahiyyəti, riskləri və həyata keçirilmə üsulları
Bu kurs maliyyə sahəsində peşəkar karyera qurmaq istəyənlər üçün faydalı olacaqdır. Kurs ərzində nəzəri biliklərlərlə yanaşı, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə tanınmış bankların təcrübələri və öz şəxsi təcrübəmdəm əldə etdiyim məlumatları sizinlə bölüşəcəyəm. Kurs əsasən 3 hissədən ibarətdir: ...
Maliyyə sistemi, maliyyə bazarları və maliyyə vasitəçiliyi
Mütəşəkkil maliyyə bazarları sistemi olmadan müasir kapitalist iqtisadiyyatını təsəvvür etmək mümkün deyil desəm yenilik olmaz. Ali canlılarda qan dövranı bütün daxili və xarici üzvlərin sağlam fəaliyyətinin təmin edilməsində hansı rolu oynayırsa, müasir kapitalist iqtisadiyyatında maliyyə ...
Maliyyə bazarları və maliyyə institutları
Bu kurs müasir bank sektoru ilə bağlı nəzəri və praktiki məsələlərə giriş məqsədi daşıyır. İlk öncə, bankların maliyyə sistemində rolu və maliyyə vasitəçiliyinin əsas xüsusiyyətləri barədə məlumat verilir. Ardınca isə müasir dövrdə bankların əsas növləri və bundan asılı formalaşan fəaliyyət ...
Bank işi
Kursun məqsədi bank sistemi və maliyyə bazarı arasında qarşılıqlı əlaqə və onun makroiqtisadi effektlərinin öyrənilməsidir. Burada aktivlərin qiyməti, maliyyə bazarlarında faiz dərəcəsinin determinantları, zaman və risk strukturu, fond bazarı, rasional gözləntilər nəzəriyyəsi və s. kimi ...
Bank sistemi və maliyyə bazarları