VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Bankçılıq və rəqəmsal ödənişlər

Qlobal miqyasda yeni rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, istifadəçi tələblərinin, yeni iştirakçıların və ödəniş sistemlərinin dəyişməsi Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin inkişafına təkan vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ölkədə rəqəmsal ödənişlərin inkişafı və nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsi istiqamətində davamlı olaraq genişmiqyaslı layihələr reallaşdırır və strateji təşəbbüslər həyata keçirir. Həmçinin, Mərkəzi Bank əhalidə nağdsız ödəniş vərdişlərinin formalaşdırılması və nağdsız puldan istifadəyə marağın yüksəldilməsinə nail olmaq üçün bütün maraqlı tərəflərlə birgə səylə çalışır.

Əziz uşaqlar, ümid edirik ki, kursumuz yeni biliklərin öyrənilməsi və inkişafınız üçün çox faydalı olacaq! 

Uğurlar arzu edirik!


Qlobal miqyasda yeni rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, istifadəçi tələblərinin, yeni iştirakçıların və ödəniş sistemlərinin dəyişməsi Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin inkişafına təkan vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ölkədə rəqəmsal ödənişlərin inkişafı və nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsi istiqamətində davamlı olaraq genişmiqyaslı layihələr reallaşdırır və strateji təşəbbüslər həyata keçirir. Həmçinin, Mərkəzi Bank əhalidə nağdsız ödəniş vərdişlərinin formalaşdırılması və nağdsız puldan istifadəyə marağın yüksəldilməsinə nail olmaq üçün bütün maraqlı tərəflərlə birgə səylə çalışır.

Əziz uşaqlar, ümid edirik ki, kursumuz yeni biliklərin öyrənilməsi və inkişafınız üçün çox faydalı olacaq! 

Uğurlar arzu edirik!