VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 • ЗНАНИЯ БОГАТСТВО!
  В любое время. В любом месте.

 • ЗНАНИЯ БОГАТСТВО!
  В любое время. В любом месте.

 • ЗНАНИЯ БОГАТСТВО!
  В любое время. В любом месте.

 • ЗНАНИЯ БОГАТСТВО!
  В любое время. В любом месте.

Популярные курсы

Əziz valideynlər,Bildiyiniz kimi, uşaqlarımızın inkişafının və uğurunun təməlində həm də maliyyə savadlılığı durur.Əhalinin maliyyə savadlılığının artırılması istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı mütəmadi olaraq  müxtəlif hədəf qrupları, o cümlədən uşaqlar üçün fərqlitədbirlər ...
Uşaqlar və pullar
Bu kurs müasir bank sektoru ilə bağlı nəzəri və praktiki məsələlərə giriş məqsədi daşıyır. İlk öncə, bankların maliyyə sistemində rolu və maliyyə vasitəçiliyinin əsas xüsusiyyətləri barədə məlumat verilir. Ardınca isə müasir dövrdə bankların əsas növləri və bundan asılı formalaşan fəaliyyət ...
Bank işi
Bu kurs maliyyə savadlılığının təşviqi və tədrisi üçün siyasətlər işləyəcək pedaqoji heyət, habelə təşkilat rəhbərləri və insan resursları menecerləri üçün maarifləndirmə məqsədilə hazırlanıb. Kursda orta və ali təhsilin müxtəlif mərhələlərində maliyyə savadlılığı dərslərinin keçirilməsi, ...
Maliyyə Savadlılığı: Strategiya, Tədris, Təhlil
Qlobal miqyasda yeni rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, istifadəçi tələblərinin, yeni iştirakçıların və ödəniş sistemlərinin dəyişməsi Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin inkişafına təkan vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ölkədə rəqəmsal ödənişlərin inkişafı və nağdsız ödənişlərin...
Bankçılıq və rəqəmsal ödənişlər
Vergitutma sosial-iqtisadi həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Artıq nəinki iş adamları və mühasiblər, hətta vətəndaşlar da vergi sistemindəki yeniliklər və vergilərin düzgün hesablanması barədə məlumatlı olmağa çalışır.  Hər bir kəs, hər bir vətəndaş vergi ödəyir. Lakin biz vergilərlə ...
Vergilər və vergitutma
Dövlət büdcəsi gəlirlərində xüsusi çəkisi yüksək olan dövlət vergiləri barədə qanunvericilik normalarının öyrənilməsi və bu vergilərin praktikada tətbiq məsələlərinin araşdırılması daim diqqətdə saxlanan məqamlardandır. Belə ki, qanunvericiliyin müddəalarının tam mənimsənilməsi və düzgün olaraq ...
Vergitutmanın praktiki aspektləri
Mühasibat uçotunun əsaslarına dair təlim mühasibatlığa yeni başlayanlar, həmçinin mühasibatlığa dair əsas anlayışlarla tanış olmaq istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu təlimdə bu sahəyə marağı olan hər kəs, o cümlədən maliyyə ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr, karyerasına yeni başlayan ...
Mühasibat uçotunun əsasları
"Statistika  fənninə giriş" kursuna xoş gəlmisiniz.Statistika fənni deyəndə bəlkə də bir çoxlarınız riyazi düsturlar, hesablamalar, ehtimallar və s. "Yox, bu mənlik deyil!" deyə düşünürsünüz. Bizim sizə tədqim etdiyimiz statistika kursunda siz statistik məlumatlarla və sorğularla  işləməyi, ...
Statistika
Əziz valideynlər,Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ölkəmizdə sığorta savadlılığının artırılması, maarifləndirmə, təbliğat və qarşısıalınma tədbirlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində müxtəlif layihələr həyata keçirdir. İbtidai sinif şagirdləri üçün təqdim etdiyimiz bu kurs vasitəsilə ...
Uşaqlar üçün sığorta
Müasir şirkətin məqsədi nədir və bu məqsədə çatmaq üçün şirkət hara investisiya etməlidir? Bu investisiyanı etmək üçün maliyyələşməni haradan tapmalıdır? Sonda, investisiyadan gəlirlər investorlar arasında necə bölüşdürülməlidir? Bu tip suallara cavab vermək üçün korporativ maliyyə fənni üzrə 15 ...
Korporativ maliyyə
İnsanlar istehlakçı, sahibkar və ya istehsal prosesinin iştirakçıları olaraq hər gün  mikroiqtisadiyyatın bir çox prinsiplərini təcrübədən keçirir və əslində onların seçimləri, qərarları  iqtisadi qanunauyğunluqlara əsaslanır.Sizin də bildiyiniz kimi bütün dünyada əhali sayı artdığı üçün tələb də...
Mikroiqtisadiyyat
Bu təlim makroiqtisadiyyatın əsaslarına nəzər yetirməklə  qiymətlər, gəlir, məşğulluq və istehsal kimi  göstəricilərin təhlilini əhatə edir. Həmçinin, müxtəlif iqtisadi məktəblərin yanaşmalarını nəzərə almaqla məcmu təklif və tələb, iqtisadi fluktuasiyalar və artım, pul və bankcılıq, ...
Makroiqtisadiyyat
Bu kurs maliyyə sahəsində peşəkar karyera qurmaq istəyənlər üçün faydalı olacaqdır. Kurs ərzində nəzəri biliklərlərlə yanaşı, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə tanınmış bankların təcrübələri və öz şəxsi təcrübəmdəm əldə etdiyim məlumatları sizinlə bölüşəcəyəm. Kurs əsasən 3 hissədən ibarətdir: ...
Maliyyə sistemi, maliyyə bazarları və maliyyə vasitəçiliyi
Müasir inkişaf etmiş cəmiyyətləri sığortasız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Əbəs deyildir ki, bəzən ölkədə sığorta işinin inkişaf səviyyəsi həmin ölkələrin sivil-mədəni inkişaf səviyyəsinə bərabər tutulur.Artıq çoxdan bəllidir ki, sığorta işinin müasir məhsuldar biznes fəlsəfəsini  ancaq ...
Sığorta
Pul və banklar fənninə daxil olan mövzular bütün dinləyicilərikifayət qədər çevik, lakin müfəssəl materiallarla təmin edir.Pul və banklar fənni əsas nəzəri kurslardan biri olmaqla pul, kredit, bank sistemi, bank olmayan kredit təşkilatları, beynəlxalq valyuta münasibətləriv haqqında ...
Pul və banklar
Təlim haqqındaTəlim iştirakçıların ekonometrika elminin zaman sıraları bölməsinin xüsusən də modelləşdirmə və proqnozlaşdırma istiqamətində müasir tətbiqi üsullardan istifadə edərək bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi daşıyır. Mühazirələr  zaman sıraları bölməsinin əsas nəzəri ...
Ekonometrik modelləşdirmə və proqnozlaşdırma
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Sabitliyi Şurasının 20 sentyabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə əhalinin kreditlə izafi borclanmasının qarşısının alınması üçün təbliğat-maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Buna müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, ...
İzafi borclanma: problemlər və tövsiyələr
Salam!Bu gün biz Sizə "Milli pul nişanlarımız" kursunu təqdim edirik.Bildiyiniz kimi, hal-hazırda dövriyyədə həm 2006-cı ildə buraxılan yeni nəsil pul nişanları, həm də onların 2021-ci ildən etibarən yenilənmiş versiyaları da istifadə olunur. Bəs biz onları nə qədər yaxşı tanıyırıq? Saxta pulu ...
Milli pul nişanlarımız
Kursun məqsədi bank sistemi və maliyyə bazarı arasında qarşılıqlı əlaqə və onun makroiqtisadi effektlərinin öyrənilməsidir. Burada aktivlərin qiyməti, maliyyə bazarlarında faiz dərəcəsinin determinantları, zaman və risk strukturu, fond bazarı, rasional gözləntilər nəzəriyyəsi və s. kimi ...
Bank sistemi və maliyyə bazarları
Biz bu kurs daxilində strateji idarəetməyə giriş verməklə yanaşı onun bünövrəsini təşkil edən bir sıra mövzular - menecment, təşkilati struktur və onun dizaynı, eləcə də təşkilati mədəniyyət və korporativ idarəetmə istiqaməti üzrə təməl məlumatları sizinlə bölüşəcəyik.Bundan əlavə kursun əsasında...
Strateji İdarəetmə
Bu kurs maliyyə bazarlarının əsas qollarından biri olan kapital bazarı ilə bağlı fundamental nəzəri biliklərin öyrənilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Kurs üç əsas və bir əlavə olmaqla ümumilikdə dörd hissədən ibarətdir.1. Kapital bazarına giriş2. Kapital bazarının infrastrukturu3. Kapital bazarında ...
Kapital bazarlarının əsasları
"Menecerlər üçün iqtisadiyyat" fənnində makro və micro iqtisadiyyatın nəzəri məsələləri menecerial səviyyədə öyrədilir. Kursun materiallarını ümumilikdə 3 istiqamətdə qruplaşdırmaq olar: mikroiqtisadiyyatın əsasları, makroiqtisadiyyatın əsasları və dövlətin iqtisadi tənzimləmə siyasətinin nəzəri ...
Menecerlər üçün iqtisadiyyat
Mütəşəkkil maliyyə bazarları sistemi olmadan müasir kapitalist iqtisadiyyatını təsəvvür etmək mümkün deyil desəm yenilik olmaz. Ali canlılarda qan dövranı bütün daxili və xarici üzvlərin sağlam fəaliyyətinin təmin edilməsində hansı rolu oynayırsa, müasir kapitalist iqtisadiyyatında maliyyə ...
Maliyyə bazarları və maliyyə institutları
Dear parents,As you may know, financial literacy is an important basis for the development and success of our children.In order to develop the literacy of the population, the Central Bank of the Republic of Azerbaijan regularly implements different measures for different target groups, including ...
Children and money
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı vətəndaşların maliyyə savadlılığının artırılması istiqamətində sığorta maarifləndirməsinin artırılmasına qərar vermişdir. Bu məqsədlə geniş əhali kütləsi üçün hazırlanmış “sığorta maarifləndirməsi” seminarında əsasən sığortanın mahiyyəti və cəmiyyətdə ...
Sığorta xidmətləri: Vətəndaşlar üçün
Əziz uşaqlar,Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ölkəmizdə sığorta savadlılığının artırılması, maarifləndirmə və təbliğat tədbirlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində müxtəlif öyrədici layihələr təşkil edir. Təqdim etdiyimiz Sığortaya giriş kursunda siz sığorta, onun işləmə prinsipi, ...
Sığortaya giriş
Уважаемые родители,Как известно, в основе успешного развития наших детей особо важную роль играет финансовая грамотность. С этой целью Центральный Банк нашей страны для повышения финансовой грамотности населения постоянно проводит различные мероприятия для разных целевых групп, в том числе и для ...
Дети и деньги
Kurs haqqında:Kursda Bazel III-ün yaranmasına ehtiyac, kapitalın tərkib elementləri, yeni kapital adekvatlığı standartları, leverec əmsalı və likvidliklə bağlı Bazel III standartlarında təklif edilən yeniliklər haqqında məlumat verilir.Mövzular:1. Bazel II-nin çatışmazlıqları və Bazel III-ün ...
Bazel III
Asılılq və sıx münasibətlər nəticəsində vahid sistemə malik olan qlobal iqtisadiyat formalaşıb.Dünya iqtisadiyyatı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə və beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak edən milli iqtisadiyyatların məcmusunu təşkil edir.  Fənnimizin əsas məqsədi qlobal iqtisadiyyatın inkişaf ...
Dünya iqtisadiyyatı
Əziz tələbələr və bank sektoruna maraq göstərənlər,Təqdim etdiyimiz bu kurs "Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri" adlı dərslik  əsasında hazırlanmışdır. Kursun hazırlanmasında əsas məqsəd əhalinin rəqəmsal ödənişlərdə maliyyə savadlılığının artırılması, bu sahədə fəaliyyət ...
Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri
Kurs dövlət maliyyəsi və siyasətinin (dövlət maliyyəsinin nəzəri və ideoloji əsasları, xərc-gəlir təhlili, büdcə parametrlərinin təhlili və proqnozları, fiskal siyasət və dayanıqlıq, vergi nəzəriyyəsi və praktikası, vergi siyasəti və vergi yükü, vergi menecmenti, orta müddətli büdcə siyasəti və s...
Dövlət maliyyəsi
Mən sizi iqtisadiyyatın  maraqlı sahələrindən biri olan inkişaf iqtisadiyyatı ilə tanış etmək istəyirəm. İnkişaf iqtisadiyyatı rifahın yaxşılaşmasına xidmət edən bütün   iqtisadi, sosial, siyasi, institusional məsələləri qarşılıqlı şəkildə öyrənir. Bazar mexanizmləri, dövlət və  özəl sektor ...
İnkişaf iqtisadiyyatı
Kursun məqsədi beynəlxalq iqtisadiyyatın əsaslarına dair nəzəri və praktiki biliklər biliklər verməkdən ibarətdir. Benəlxalq iqtisadiyyat kursu 2 hissədən ibarətdir: beynəlxalq mikroiqtisadiyyat və beynəlxalq makroiqtisadiyyat. Beynəlxalq mikroiqtisadiyyat çərçivəsində biz əmtəələrin və istehsal ...
Beynəlxalq iqtisadiyyat
Kursun məqsədi açıq iqtisadiyyatın makroiqtisadiyyatı və beynəlxalq maliyyənin əsaslarına dair nəzəri və praktiki biliklər verməkdir. Kurs 2 əsas hissədən ibarətdir: valyuta məzənnəsinin iqtisadiyyatı (makroiqtisadi bölmə) və beynəlxalq maliyyə (mikroiqtisadi bölmə). Valyuta məzənnəsinin ...
Valyuta məzənnəsi və beynəlxalq maliyyə
Дорогие родители,Центральный Банк Азербайджанской Республики с целью повышения страховой грамотности в нашей стране организовывает различные интересные мероприятия. Одним из таких мероприятий является созданный нами курс «Детям о страховании».В рамках этого курса ваши дети найдут ответы на такие ...
Детям о страховании
Dear parents,The Central Bank of The Republic of Azerbaijan carries out various projects to promote insurance literacy and awareness in our country.Through this course that we offer for primary school students, children will find answers to questions such as Why do we need insurance?, What is ...
Insurance for children
Bu təlim kursu agentlər vasitəsilə maliyyə xidmətlərinin göstərilməsinə, yəni “agent bankçılıq” kimi tanınan fəaliyyət növünə həsr olunub. Biz, maliyyə təşkilatları tərəfindən agentlərin cəlb olunmasının mahiyyətinə, habelə kimin  hansı şərtlərlə  agent kimi çıxış edə biləcəyini nəzərdən ...
Agent Bankçılıq: mahiyyəti, riskləri və həyata keçirilmə üsulları
Dear children,The Central Bank of the Republic of Azerbaijan organizes various instructive projects to raise awareness about, literacy and promotion of insurance in our country.In this course, Introduction to Insurance, that is presented to you, you will learn about insurance, its functions and ...
Introduction to insurance
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası və İcbari Sığorta Bürosunun birgə həyata keçirdiyi  “Sığorta savadlılığının artırılması, maarifləndirmə, təbliğat və qarşısıalınma tədbirlərinin həyata keçirilməsi” layihəsi çərçivəsində Tena B. Kryusun “Sığortanın ...
Sığortanın əsasları
Дорогие ребята,Как известно, в основе успешного развития детей особо важную роль играет финансовая грамотность. С этой целью Центральный Банк нашей страны для повышения финансовой грамотности населения постоянно проводит различные мероприятия для разных целевых групп, в том числе и для детей.В ...
Банковское дело и цифровые платежи
Bir qayda olaraq, tənzimləmənin inkişaf sürəti texnologiyaların inkişaf sürətindən aşağı olur. Buna görədir ki, bütün dünyada tənzimləmələr sahəsində tənzimləyicilər, bir tərəfdən yeni texnologiyaların tətbiqində risklərinin azaldılması,  digər tərəfdən isə innovasiyalar üçün əsassız maneələrin ...
Xüsusi Tənzimləyici Test Rejimləri
Настоящий курс предназначен для работников финансово-кредитных учреждений (ФКУ), которые непосредственно работают с клиентами и населением. Лекция будет полезна с точки зрения обучения населения и текущих клиентов цифровым навыкам взаимодействия с ФКУ. Несмотря на то, что большинство ...
Цифровая финансовая грамотность для населения
Hörmətli kursun iştirakçısı,Risk nəticəsindən asılı olmayaraq təsadüfi və gözlənilmədən baş verən hadisədir. Riskin idarəedilməsi və sığorta kursu beynəlxalq metodologiyalara əsaslanaraq hazırlanmışdır. Kurs risk, riskin növləri, riskin gündəlik həyatımızdakı yeri və təsiri, riskin idarəedilməsi ...
Riskin idarə edilməsi və sığorta
Курс посвящен оказанию финансовых услуг через агентов - так называемому "агентскому банкингу". Мы рассматриваем суть привлечения агентов финансовыми организациями, кто и на каких условиях могут выступать в качестве агентов. Проанализированы риски привлечения агентов и конкретные схемы ...
Агентский банкинг: суть, риски и способы реализации
Дорогие ребята,Как известно, в основе успешного развития детей особо важную роль играет финансовая грамотность. С этой целью Центральный Банк нашей страны для повышения финансовой грамотности населения постоянно проводит различные мероприятия для разных целевых групп, в том числе и для детей.В ...
Введение в страхование
Концепция Open API лежит в основе идеи «Открытого банкинга», которая является одной из самых активно обсуждаемых тем в финансовом мире.Открытый банкинг предполагает, что финансовые организации сохранят за собой такие функции как перевод денежных средств, хранение сбережений и иные лицензируемые ...
Open API. Предпосылки и основные понятия
C 2017-2018 годов сообщения о криптовалюте стали неотъемлемой частью финансовых сводок. Но уже через несколько лет внимание сместилось на распределенные реестры. Эта технология не только обеспечивает функционирование криптовалютных систем, но может применяться и за их пределами.В этой лекции мы ...
Распределённые реестры и криптовалюты
Как правило, регулирование развивается медленнее, чем технологии. Поэтому регуляторы во всем мире стараются найти новые регулятивные подходы, которые бы позволили, с одной стороны, снизить риски новых технологий, а с другой – не создать необоснованных барьеров для инноваций.Одним из таких решений...
Регулятивные песочницы
About conferenceThe Central Bank of the Republic of Azerbaijan has organized the first International Research Conference on theme 'Macroeconomic policies and financial stability issues in emerging markets' on 30-31 October 2014.Up to 30 well-known researchers from central banks of the 15 ...
Macroeconomic policies and financial stability issues in emerging markets (Conference)