VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Dövlət maliyyəsi

Kurs dövlət maliyyəsi və siyasətinin (dövlət maliyyəsinin nəzəri və ideoloji əsasları, xərc-gəlir təhlili, büdcə parametrlərinin təhlili və proqnozları, fiskal siyasət və dayanıqlıq, vergi nəzəriyyəsi və praktikası, vergi siyasəti və vergi yükü, vergi menecmenti, orta müddətli büdcə siyasəti və s.) təhlili üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əsas məqsəd tələbələrə müasir dövlət maliyyəsinin əsaslarını mənimsətməkdir. Kurs, nəzəriyyə və əsas praktiki aspektləri müzakirə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nəzəri biliklərlə yanaşı, həmçinin cari dövlət maliyyə siyasəti məsələlərinin təhlili də nəzərdə tutulmuşdur.

Kurs dövlət maliyyəsi və siyasətinin (dövlət maliyyəsinin nəzəri və ideoloji əsasları, xərc-gəlir təhlili, büdcə parametrlərinin təhlili və proqnozları, fiskal siyasət və dayanıqlıq, vergi nəzəriyyəsi və praktikası, vergi siyasəti və vergi yükü, vergi menecmenti, orta müddətli büdcə siyasəti və s.) təhlili üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əsas məqsəd tələbələrə müasir dövlət maliyyəsinin əsaslarını mənimsətməkdir. Kurs, nəzəriyyə və əsas praktiki aspektləri müzakirə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nəzəri biliklərlə yanaşı, həmçinin cari dövlət maliyyə siyasəti məsələlərinin təhlili də nəzərdə tutulmuşdur.

Fakhri_intro_encoded.mp4Fakhri_intro_encoded.mp4