VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Dünya iqtisadiyyatı

Asılılq və sıx münasibətlər nəticəsində vahid sistemə malik olan qlobal iqtisadiyat formalaşıb.

Dünya iqtisadiyyatı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə və beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak edən milli iqtisadiyyatların məcmusunu təşkil edir.  

Fənnimizin əsas məqsədi qlobal iqtisadiyyatın inkişaf meyilləri və perspektivləri haqqında tələbələrə mühüm nəzəri və təcrübi biliklər vermək. 

Tələbələrdə dunya iqtisadiyyatının strukturu, inkişaf mərhələləri, fəaliyyət funksionallığı və qanunauyğunluqları ilə bağlı ümumi təssüratlar formalaşdırmaq, onları bu istiqmətdə müvafiq nəzəri biliklərə və praktiki vərdişlərə yiyələndirməkdən ibarətdir. 

Asılılq və sıx münasibətlər nəticəsində vahid sistemə malik olan qlobal iqtisadiyat formalaşıb.

Dünya iqtisadiyyatı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə və beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak edən milli iqtisadiyyatların məcmusunu təşkil edir.  

Fənnimizin əsas məqsədi qlobal iqtisadiyyatın inkişaf meyilləri və perspektivləri haqqında tələbələrə mühüm nəzəri və təcrübi biliklər vermək. 

Tələbələrdə dunya iqtisadiyyatının strukturu, inkişaf mərhələləri, fəaliyyət funksionallığı və qanunauyğunluqları ilə bağlı ümumi təssüratlar formalaşdırmaq, onları bu istiqmətdə müvafiq nəzəri biliklərə və praktiki vərdişlərə yiyələndirməkdən ibarətdir. 

Emin_INTRO_v2_HD_encoded.mp4Emin_INTRO_v2_HD_encoded.mp4