VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Valyuta məzənnəsi və beynəlxalq maliyyə

Kursun məqsədi açıq iqtisadiyyatın makroiqtisadiyyatı və beynəlxalq maliyyənin əsaslarına dair nəzəri və praktiki biliklər verməkdir. Kurs 2 əsas hissədən ibarətdir: valyuta məzənnəsinin iqtisadiyyatı (makroiqtisadi bölmə) və beynəlxalq maliyyə (mikroiqtisadi bölmə). Valyuta məzənnəsinin iqtisadiyyatı çərçivəsində biz məzənnə nəzəriyyələri, tədiyə balansı, açıq iqtisadiyyatın makroiqtisadiyyatı, xüsusilə IS-LM-BP modeli,  Mandel-Fleminq modeli, Dornbuş modeli kimi mövzulardan bəhs edirik. İkinci bölmə isə beynəlxalq beynəlxalq maliyyə bazarlarının müxtəlif seqmentləri və buradakı qanunauyğunluqların təsvirinə həsr olunmuşdur. 

Kursun məqsədi açıq iqtisadiyyatın makroiqtisadiyyatı və beynəlxalq maliyyənin əsaslarına dair nəzəri və praktiki biliklər verməkdir. Kurs 2 əsas hissədən ibarətdir: valyuta məzənnəsinin iqtisadiyyatı (makroiqtisadi bölmə) və beynəlxalq maliyyə (mikroiqtisadi bölmə). Valyuta məzənnəsinin iqtisadiyyatı çərçivəsində biz məzənnə nəzəriyyələri, tədiyə balansı, açıq iqtisadiyyatın makroiqtisadiyyatı, xüsusilə IS-LM-BP modeli,  Mandel-Fleminq modeli, Dornbuş modeli kimi mövzulardan bəhs edirik. İkinci bölmə isə beynəlxalq beynəlxalq maliyyə bazarlarının müxtəlif seqmentləri və buradakı qanunauyğunluqların təsvirinə həsr olunmuşdur. 

Asif_Intro_HD_encoded.mp4Asif_Intro_HD_encoded.mp4