VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Maliyyə institutları, maliyyə bazarları və maliyyə vasitəçiləri

Bu fənn 2019-cu ilin dekabr ayında açılacaq. Hazırlıq işləri gedir

Bu fənn 2019-cu ilin dekabr ayında açılacaq. Hazırlıq işləri gedir