VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Kapital bazarlarının əsasları

Bu kurs maliyyə bazarlarının əsas qollarından biri olan kapital bazarı ilə bağlı fundamental nəzəri biliklərin öyrənilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Kurs üç əsas və bir əlavə olmaqla ümumilikdə dörd hissədən ibarətdir.

1. Kapital bazarına giriş

2. Kapital bazarının infrastrukturu

3. Kapital bazarında ticarət

4. Törəmə maliyyə alətləri

Kursun hazırlanması zamanı bu sahədə yetəri qədər məlumata malik olmayan və ya kapital bazarında ticarət etməyə maraqlı olan, lakin heç bir zaman ticarət etməmiş şəxslərin marifləndirilməsi əsas götürülmüşdür.

Bu kurs maliyyə bazarlarının əsas qollarından biri olan kapital bazarı ilə bağlı fundamental nəzəri biliklərin öyrənilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Kurs üç əsas və bir əlavə olmaqla ümumilikdə dörd hissədən ibarətdir.

1. Kapital bazarına giriş

2. Kapital bazarının infrastrukturu

3. Kapital bazarında ticarət

4. Törəmə maliyyə alətləri

Kursun hazırlanması zamanı bu sahədə yetəri qədər məlumata malik olmayan və ya kapital bazarında ticarət etməyə maraqlı olan, lakin heç bir zaman ticarət etməmiş şəxslərin marifləndirilməsi əsas götürülmüşdür.

Namiq_intro_HD_encoded.mp4Namiq_intro_HD_encoded.mp4