VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Əhalinin izafi borclanmasının qarşısını almağa yönəldilmiş maliyyə-maarifləndirməsi

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Sabitliyi Şurasının 20 sentyabr 2019-cu il tarixli 24 saylı protokol qərarı ilə əhalinin kreditlə izafi yüklənməsinin qarşının alınması üçün təbliğat-maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi arasında müqavilə bağlanmışdır. Müqavilədə əhalinin demək olar ki,  kredit almaq hüquqi olan bütün təbəqələri üçün müxtəlif maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Belə tədbirlərdən biri də video roliklərin hazırlanması və geniş əhali kütləsi arasında yayılmasıdır.

Kurs ödənişsizdir. Geniş auditoriyya üçün nəzərdə tutulub.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Sabitliyi Şurasının 20 sentyabr 2019-cu il tarixli 24 saylı protokol qərarı ilə əhalinin kreditlə izafi yüklənməsinin qarşının alınması üçün təbliğat-maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi arasında müqavilə bağlanmışdır. Müqavilədə əhalinin demək olar ki,  kredit almaq hüquqi olan bütün təbəqələri üçün müxtəlif maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Belə tədbirlərdən biri də video roliklərin hazırlanması və geniş əhali kütləsi arasında yayılmasıdır.

Kurs ödənişsizdir. Geniş auditoriyya üçün nəzərdə tutulub.