VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Tənzimləyici Test Rejimləri

Bir qayda olaraq, tənzimləmənin inkişaf sürəti texnologiyaların inkişaf sürətindən aşağı olur. Buna görədir ki, bütün dünyada tənzimləmələr sahəsində, bir tərəfdən, yeni texnologiyaların tətbiqində risklərinin azaldılmasına,  digər tərəfdən isə - innovasiyalar üçün əsassız maneələrin meydana çıxmamasına  imkan verən yeni yanaşmaların tapılmasına çalışırlar.

Bu kimi həllərdən biri tənzimləyici test rejimlərinin” (tənzimləyici qumqablarının) yaradılmasıdır ki, bu tip rejimlər çərçivəsində şirkətlərin qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmədən öz yeni məhsul və ya modellərini bazarın məhdud bir hissəsində sınaq testlərindən keçirə bilmələri üçün imkan yaranır. Belə bir yolla şirkətlər bu tip həll üsullarına tələbin olub-olmamasını və onun reallaşdırılmasını qiymətləndirə, tənzimləyicilər isə onun inkişafını izləyə  və bütün bazarı potensial risklərə məruz qoymaya bilərlər.

“Qumqabıları” kimi rejimlərin əvvəllər iqtisadiyyatın bir sıra sektorlarında müxtəlif dərəcədə istifadə olunmasına baxmayaraq, maliyyə bazarlarıında onların tətbiqi nisbi bir yenilikdir.

Bu mühazirədə biz,  hansı maliyyə innovasiyalarının, onların tətbiqinin qarşısını kəsən hansı maneələrin olmasına, eləcə də tənzimləyici test rejimlərinin növləri və əsas fəaliyyət formalarını nəzərdən keçiririk.  Həmçinin,  “narazılıqların olmaması haqqında məktub” kimi əlaqəli tənzimləyici alətləri də nəzərdən keçirəcəyik.

Dünya Bankı Qrupunun Elektron və Rəqəmsal Maliyyə Xidmətləri Layihəsi Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan IFC tərəfindən İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi (SECO) ilə tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir.

Bir qayda olaraq, tənzimləmənin inkişaf sürəti texnologiyaların inkişaf sürətindən aşağı olur. Buna görədir ki, bütün dünyada tənzimləmələr sahəsində, bir tərəfdən, yeni texnologiyaların tətbiqində risklərinin azaldılmasına,  digər tərəfdən isə - innovasiyalar üçün əsassız maneələrin meydana çıxmamasına  imkan verən yeni yanaşmaların tapılmasına çalışırlar.

Bu kimi həllərdən biri tənzimləyici test rejimlərinin” (tənzimləyici qumqablarının) yaradılmasıdır ki, bu tip rejimlər çərçivəsində şirkətlərin qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmədən öz yeni məhsul və ya modellərini bazarın məhdud bir hissəsində sınaq testlərindən keçirə bilmələri üçün imkan yaranır. Belə bir yolla şirkətlər bu tip həll üsullarına tələbin olub-olmamasını və onun reallaşdırılmasını qiymətləndirə, tənzimləyicilər isə onun inkişafını izləyə  və bütün bazarı potensial risklərə məruz qoymaya bilərlər.

“Qumqabıları” kimi rejimlərin əvvəllər iqtisadiyyatın bir sıra sektorlarında müxtəlif dərəcədə istifadə olunmasına baxmayaraq, maliyyə bazarlarıında onların tətbiqi nisbi bir yenilikdir.

Bu mühazirədə biz,  hansı maliyyə innovasiyalarının, onların tətbiqinin qarşısını kəsən hansı maneələrin olmasına, eləcə də tənzimləyici test rejimlərinin növləri və əsas fəaliyyət formalarını nəzərdən keçiririk.  Həmçinin,  “narazılıqların olmaması haqqında məktub” kimi əlaqəli tənzimləyici alətləri də nəzərdən keçirəcəyik.

Dünya Bankı Qrupunun Elektron və Rəqəmsal Maliyyə Xidmətləri Layihəsi Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan IFC tərəfindən İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi (SECO) ilə tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir.

Pavel_Intro_Sandbox_AZE_HD.mp4Pavel_Intro_Sandbox_AZE_HD.mp4