VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Pavel Şust (Павел Шуст) istifadəçinin şəkili

Pavel Şust (Павел Шуст)

IFC-nin məsləhətçisi (Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası)

Elektron pullar və pul köçürmələri bazarı iştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Paylanmış Reyestrlər Texnologiyaları Mərkəzinin baş mütəxəssisi.


Консультант IFC (International Finance Corporation)

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, главный специалист Центра технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета.


İstifadəçinin kursları

Bir qayda olaraq, tənzimləmənin inkişaf sürəti texnologiyaların inkişaf sürətindən aşağı olur. Buna görədir ki, bütün dünyada tənzimləmələr sahəsində, bir tərəfdən, yeni texnologiyaların tətbiqində risklərinin azaldılmasına,  digər tərəfdən isə - innovasiyalar üçün əsassız maneələrin meydana ...
Tənzimləyici Test Rejimləri
Как правило, регулирование развивается медленнее, чем технологии. Поэтому регуляторы во всем мире стараются найти новые регулятивные подходы, которые бы позволили, с одной стороны, снизить риски новых технологий, а с другой – не создать необоснованных барьеров для инноваций.Одним из таких решений...
Регулятивные песочницы
Təlim kursu agentlər vasitəsilə maliyyə xidmətlərinin göstərilməsinə, yəni “agent bankçılıq” kimi tanınmış fəaliyyət növünə həsr olunub. Biz, maliyyə təşkilatları tərəfindən agentlərin cəlb olunmasının mahiyyətinə, habelə kimin və hansı şərtlərlə agent qismində çıxış edə bilməsinə baxırıq. ...
Agent Bankçılıq: mahiyyəti, riskləri və həyata keçirmə üsulları
Концепция Open API лежит в основе идеи «Открытого банкинга», которая является одной из самых активно обсуждаемых тем в финансовом мире.Открытый банкинг предполагает, что финансовые организации сохранят за собой такие функции как перевод денежных средств, хранение сбережений и иные лицензируемые ...
Open API. Предпосылки и основные понятия
Курс посвящен оказанию финансовых услуг через агентов - так называемому "агентскому банкингу". Мы рассматриваем суть привлечения агентов финансовыми организациями, кто и на каких условиях могут выступать в качестве агентов. Проанализированы риски привлечения агентов и конкретные схемы ...
Агентский банкинг: суть, риски и способы реализации