VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Korporativ maliyyə

Müasir şirkətin məqsədi nədir və bu məqsədə çatmaq üçün şirkət hara investisiya etməlidir?
Bu investisiyanı etmək üçün maliyyələşməni haradan tapmalıdır?
Sonda, investisiyadan gəlirlər investorlar arasında necə bölüşdürülməlidir?

Bu tip suallara cavab vermək üçün korporativ maliyyə fənni üzrə 15 pilot mövzu, həmçinin hər mövzu üzrə biliklərinizi yoxlamaq üçün testlər də hazırlanmışdır.

Ümid edirəm ki, bu fənn üzrə qazandığınız biliklər Sizin üçün faydalı olacaqdır. 

Uğurlar!

Müasir şirkətin məqsədi nədir və bu məqsədə çatmaq üçün şirkət hara investisiya etməlidir?
Bu investisiyanı etmək üçün maliyyələşməni haradan tapmalıdır?
Sonda, investisiyadan gəlirlər investorlar arasında necə bölüşdürülməlidir?

Bu tip suallara cavab vermək üçün korporativ maliyyə fənni üzrə 15 pilot mövzu, həmçinin hər mövzu üzrə biliklərinizi yoxlamaq üçün testlər də hazırlanmışdır.

Ümid edirəm ki, bu fənn üzrə qazandığınız biliklər Sizin üçün faydalı olacaqdır. 

Uğurlar!

Leyla_intro_extra_HD.mp4Leyla_intro_extra_HD.mp4