VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Menecerlər üçün iqtisadiyyat

"Menecerlər üçün iqtisadiyyat" fənnində makro və micro iqtisadiyyatın nəzəri məsələləri menecerial səviyyədə öyrədilir. 

Kursun materiallarını ümumilikdə 3 istiqamətdə qruplaşdırmaq olar: mikroiqtisadiyyatın əsasları, makroiqtisadiyyatın əsasları və dövlətin iqtisadi tənzimləmə siyasətinin nəzəri və praktiki məsələləri.

Mövzu ardıcıllığı sadədən mürəkkəbə dorğu prinsipi ilə müəyyənləşdirilmişdir. 

Burada iqtisadi anlayışların mahiyyəti, agentlərin davranışlarının fəlsəfəsi, həmçinin dövlətin iqtisadi tənzimləmə siyasətinin səbəbləri və nəticələrindən bəhs olunur. 

Praktiki misallar əsasən menecerlərin nöqteyi nəzərindən təqdim olunur. 

"Menecerlər üçün iqtisadiyyat" fənnində makro və micro iqtisadiyyatın nəzəri məsələləri menecerial səviyyədə öyrədilir. 

Kursun materiallarını ümumilikdə 3 istiqamətdə qruplaşdırmaq olar: mikroiqtisadiyyatın əsasları, makroiqtisadiyyatın əsasları və dövlətin iqtisadi tənzimləmə siyasətinin nəzəri və praktiki məsələləri.

Mövzu ardıcıllığı sadədən mürəkkəbə dorğu prinsipi ilə müəyyənləşdirilmişdir. 

Burada iqtisadi anlayışların mahiyyəti, agentlərin davranışlarının fəlsəfəsi, həmçinin dövlətin iqtisadi tənzimləmə siyasətinin səbəbləri və nəticələrindən bəhs olunur. 

Praktiki misallar əsasən menecerlərin nöqteyi nəzərindən təqdim olunur. 

Aganemat_intro_v2_encoded.mp4Aganemat_intro_v2_encoded.mp4