VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Ağanemət Ağayev istifadəçinin şəkili

Ağanemət Ağayev

1980-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran rayonunda anadan olmuşdur.

TƏHSİL

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində "Maliyyə və kredit” ixtisası üzrə bakalavr və magistr pillələrini bitirmişdir.

ELMİ FƏALİYYƏT

"Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək "08.00.10 - Maliyyə, pul tədavülü və kredit” şifrəsi ilə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona dosent elmi adı verilmişdir.

UNEC-in "Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasında elmlər doktoru pilləsi üzrə dissertantura təhsilini bitirəndən sonra "5301.01. - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisası üzrə "Azərbaycan Respublikasında büdcə kəsirinin qiymətli kağızlarla maliyyələşdirilməsi problemləri” mövzusunda dis­ser­ta­siya işi iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiəyə təqdim olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

Əmək fəaliyyətinə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Mərkəzində aparıcı mütəxəssis kimi başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının "Tədqiqatlar və statistika” və  "Pul siyasəti”departamentlərində çalışmışdır. Hazırda Mərkəzi Bankının Kommunikasiya şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışır.

PEDAQOJİ FƏALİYYƏT

MBA proqramı üzrə "Macroeconomics”, "Economics for managers”, "Financial system”, "Financial management of finance services providers” fənlərini tədris edir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

"Büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi: yeni çağırışlar və perspektivlər", "Dövlət borcunun idarə edilməsi” adlı monoqrafiyaların, "Maliyyə” Terminlər Lüğətinin, "Economics for managers” adlı tədris-metodiki vəsaitin müəllifi, "Böyük İqtisadi Ensiklopediyanın”, həmçinin bir sıra monoqrafiyaların həmmüəllifidir.

Dünya Bankında, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Birləşmiş Vyana İnstitutunda, Avropa Mərkəzi Bankında, Almaniyanın Bundesbankında, İtaliya Mərkəzi Bankında, İngiltərə Mərkəzi Bankında, Rusiya Mərkəzi Bankında, Türkiyə Mərkəzi Bankında, İran Mərkəzi Bankında təşkil olunan, eləcə də digər xarici seminar və konfranslarda elmi məqalə və təqdimatlarla çıxışlar etmiş, materialları xarici elektron nəşrlərdə dərc olunmuşdur. Elmi məqalələri yerli və xarici nəşrlərdə, o cümlədən Rusiya və İtaliyanın elmi jurnallarında çapdan çıxmışdır.


aganemat.blogspot.com

aganemat@gmail.com

İstifadəçinin kursları

Müasir inkişaf etmiş cəmiyyətləri sığortasız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Əbəs deyildir ki, bəzən ölkədə sığorta işinin inkişaf səviyyəsi həmin ölkələrin sivil-mədəni inkişaf səviyyəsinə bərabər tutulur.Artıq çoxdan bəllidir ki, sığorta işinin müasir məhsuldar biznes fəlsəfəsini  ancaq ...
Sığorta
"Menecerlər üçün iqtisadiyyat" fənnində makro və micro iqtisadiyyatın nəzəri məsələləri menecerial səviyyədə öyrədilir. Kursun materiallarını ümumilikdə 3 istiqamətdə qruplaşdırmaq olar: mikroiqtisadiyyatın əsasları, makroiqtisadiyyatın əsasları və dövlətin iqtisadi tənzimləmə siyasətinin nəzəri ...
Menecerlər üçün iqtisadiyyat
Vergitutma sosial-iqtisadi həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Artıq nəinki iş adamları və mühasiblər, hətta vətəndaşlar da vergi sistemindəki yeniliklər və vergilərin düzgün hesablanması barədə məlumatlı olmağa çalışır.  Hər bir kəs, hər bir vətəndaş vergi ödəyir. Lakin biz vergilərlə ...
Vergilər və vergitutma
Müasir şirkətin məqsədi nədir və bu məqsədə çatmaq üçün şirkət hara investisiya etməlidir? Bu investisiyanı etmək üçün maliyyələşməni haradan tapmalıdır? Sonda, investisiyadan gəlirlər investorlar arasında necə bölüşdürülməlidir? Bu tip suallara cavab vermək üçün korporativ maliyyə fənni üzrə 15 ...
Korporativ maliyyə