VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Vüsal Şıxəliyev istifadəçinin şəkili

Vüsal Şıxəliyev

QISA BİOQRAFİYA


Təhsil: 1998-2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” fakultəsinin bakalavr, 2002-2004-cü illərdə həmin Universitetin "Vergi və vergiqoyma” ixtisası üzrə magistr pilləsini bitirmişdir.


2009-cu ildə "İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları” ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini müdafiə etmişdir.Iş təcrübəsi:

Əmək fəaliyyətinə 2002-ci ildə Vergilər Nazirliyinin təsis etdiyi "Vergilər” qəzetində iqtisadçı kimi başlamışdır.


2004-cü ildən 2016-cı ilədək Vergilər Nazirliyinin Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar baş idarəsinə təyin olunmuş və həmin baş idarədə dövlət vergi müfəttişi, baş dövlət vergi müfəttişi, bölmə rəisi və şöbə rəisi vəzifələrində çalışmışdır.


2016-cı ildən 2018-ci ilin aprel ayınadək Vergilər Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq və maliyyə institutlarında vergi monitorinqi Departamentinin Maliyyə institutlarında vergi monitorinqi idarəsinin direktor müavini vəzifəsində çalışmışdır. Pedoqoji fəaliyyət:

2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində "Vergilər və vergitutma” fənnini tədris etmişdir, 2017-ci ildə həmin Universitetin MBA fakultəsində "Liderlik, innovasiya və məsuliyyət” fənnindən dərs demişdir.

İstifadəçinin kursları

Dövlət büdcəsi gəlirlərində xüsusi çəkisi yüksək olan dövlət vergiləri barədə qanunvericilik normalarının öyrənilməsi və bu vergilərin praktikada tətbiq məsələlərinin araşdırılması daim diqqətdə saxlanan məqamlardandır. Belə ki, qanunvericiliyin müddəalarının tam mənimsənilməsi və düzgün olaraq ...
Vergitutmanın praktiki aspektləri
Vergitutma sosial-iqtisadi həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Artıq nəinki iş adamları və mühasiblər, hətta vətəndaşlar da vergi sistemindəki yeniliklər və vergilərin düzgün hesablanması barədə məlumatlı olmağa çalışır.  Hər bir kəs, hər bir vətəndaş vergi ödəyir. Lakin biz vergilərlə ...
Vergilər və vergitutma
Kursun məqsədi bank sistemi və maliyyə bazarı arasında qarşılıqlı əlaqə və onun makroiqtisadi effektlərinin öyrənilməsidir. Burada aktivlərin qiyməti, maliyyə bazarlarında faiz dərəcəsinin determinantları, zaman və risk strukturu, fond bazarı, rasional gözləntilər nəzəriyyəsi və s. kimi ...
Bank sistemi və maliyyə bazarları