VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Ulan Aytakunov (Улан Айтакунов) istifadəçinin şəkili

Ulan Aytakunov (Улан Айтакунов)

BMK-nin Azərbaycanda və Mərkəzi Asiyada Elektron və Rəqəmsal Maliyyə Xidmətləri Layihəsinin məsləhətçisi

Ulan 2018-ci ildən etibarən Dünya Bankı Qrupunun sistemində çalışır. Bank sektorunda iş təcrübəsi var, Qırğızıstanın kommersiya banklarının birində İdarə Heyətinin sədrinin müavini, Direktorlar Şurasının üzvü olub. 2011-2012-ci illərdə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının MDB ölkələrində maliyyə inklüzivliyi layihəsində məsləhətçi işləyib. Bundan əlavə, Ulan iqtisadi cinayətlərlə mübarizə üzrə xüsusi hüquq-mühafizə orqanında operativ iş təcrübəsinə malikdir, iqtisadi və korporativ təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə bir sıra özəl şirkətə rəhbərlik edib.


консультант Проекта IFC по электронным и цифровым финансовым услугам в Азербайджане и Центральной Азии. 

Улан работает в системе Группы Всемирного банка с 2018   года. Имеет опыт работы в банковском секторе, являлся заместителем Председателя Правления, членом Совета директоров в одном из коммерческих банков Кыргызстана. В 2011-2012 гг работал консультантом проекта ЕБРР по финансовой инклюзивности в странах СНГ. Также, Улан имеет опыт оперативной работы в специальном правоохранительном органе по борьбе с экономическими преступлениями, возглавлял ряд частных компаний по обеспечению экономической и корпоративной безопасности.

İstifadəçinin kursları

Настоящий курс предназначен для работников финансово-кредитных учреждений (ФКУ), которые непосредственно работают с клиентами и населением. Лекция будет полезна с точки зрения обучения населения и текущих клиентов цифровым навыкам взаимодействия с ФКУ. Несмотря на то, что большинство ...
Цифровая финансовая грамотность для населения