VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Rasul Atayev istifadəçinin şəkili

Rasul Atayev

İstifadəçinin kursları

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Sabitliyi Şurasının 20 sentyabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə əhalinin kreditlə izafi borclanmasının qarşısının alınması üçün təbliğat-maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Buna müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, ...
İzafi borclanma: problemlər və tövsiyələr
Təlim kursu agentlər vasitəsilə maliyyə xidmətlərinin göstərilməsinə, yəni “agent bankçılıq” kimi tanınmış fəaliyyət növünə həsr olunub. Biz, maliyyə təşkilatları tərəfindən agentlərin cəlb olunmasının mahiyyətinə, habelə kimin və hansı şərtlərlə agent qismində çıxış edə bilməsinə baxırıq. ...
Agent Bankçılıq: mahiyyəti, riskləri və həyata keçirmə üsulları
Bu kurs maliyyə bazarlarının əsas qollarından biri olan kapital bazarı ilə bağlı fundamental nəzəri biliklərin öyrənilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Kurs üç əsas və bir əlavə olmaqla ümumilikdə dörd hissədən ibarətdir.1. Kapital bazarına giriş2. Kapital bazarının infrastrukturu3. Kapital bazarında ...
Kapital bazarlarının əsasları