VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Nigar Quliyeva istifadəçinin şəkili

Nigar Quliyeva

İstifadəçinin kursları

Bu kurs maliyyə bazarlarının əsas qollarından biri olan kapital bazarı ilə bağlı fundamental nəzəri biliklərin öyrənilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Kurs üç əsas və bir əlavə olmaqla ümumilikdə dörd hissədən ibarətdir.1. Kapital bazarına giriş2. Kapital bazarının infrastrukturu3. Kapital bazarında ...
Kapital bazarlarının əsasları