VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Bazel III

Kurs haqqında:

Kursda Bazel III-ün yaranmasına ehtiyac, kapitalın tərkib elementləri, yeni kapital adekvatlığı standartları, leverec əmsalı və likvidliklə bağlı Bazel III standartlarında təklif edilən yeniliklər haqqında məlumat verilir.


Mövzular:

1. Bazel II-nin çatışmazlıqları və Bazel III-ün yaranmasına ehtiyac

2. Bazel III-də kapitalın tərkib elementləri

3. Bazel III-də kapitalın tərkib elementlərinin tanınma meyarları

4. Bazel III-də kapital adekvatlığı tələbləri

5. Bazel III-də leverec

6. Bazel III likvidlik riski üzrə tələblər 


Zəruri  biliklər:

Bazel I və II, risklərin idarəedilməsi haqqında məlumatlı olmaq vacibdir.


Məsləhət görülən ədəbiyyat:

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version,  June 2011

Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, January 2013

Basel III: the net stable funding ratio, October 2014

Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version, June 2006


Kursun formatı:

Kurs 10-15 dəqiqəik video-çarx şəklində mühazirələrdən və hər mühazirəyə uyğun sual-cavab bölməsindən ibarətdir.


Qiymətləndirmə və sertifikasiya:

Kursda hər kəs iştirak edə bilər. Sertifikat əldə etmək istəyən iştirakçılar Mərkəzi Bankın Tədqiqatlar və inkişaf mərkəzində keçirilən imtahanda iştirak etməlidir. 

Kurs haqqında:

Kursda Bazel III-ün yaranmasına ehtiyac, kapitalın tərkib elementləri, yeni kapital adekvatlığı standartları, leverec əmsalı və likvidliklə bağlı Bazel III standartlarında təklif edilən yeniliklər haqqında məlumat verilir.


Mövzular:

1. Bazel II-nin çatışmazlıqları və Bazel III-ün yaranmasına ehtiyac

2. Bazel III-də kapitalın tərkib elementləri

3. Bazel III-də kapitalın tərkib elementlərinin tanınma meyarları

4. Bazel III-də kapital adekvatlığı tələbləri

5. Bazel III-də leverec

6. Bazel III likvidlik riski üzrə tələblər 


Zəruri  biliklər:

Bazel I və II, risklərin idarəedilməsi haqqında məlumatlı olmaq vacibdir.


Məsləhət görülən ədəbiyyat:

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version,  June 2011

Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, January 2013

Basel III: the net stable funding ratio, October 2014

Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version, June 2006


Kursun formatı:

Kurs 10-15 dəqiqəik video-çarx şəklində mühazirələrdən və hər mühazirəyə uyğun sual-cavab bölməsindən ibarətdir.


Qiymətləndirmə və sertifikasiya:

Kursda hər kəs iştirak edə bilər. Sertifikat əldə etmək istəyən iştirakçılar Mərkəzi Bankın Tədqiqatlar və inkişaf mərkəzində keçirilən imtahanda iştirak etməlidir. 

INTRO.mp4INTRO.mp4