VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Samira Quliyeva istifadəçinin şəkili

Samira Quliyeva

İstifadəçinin kursları

Mütəşəkkil maliyyə bazarları sistemi olmadan müasir kapitalist iqtisadiyyatını təsəvvür etmək mümkün deyil desəm yenilik olmaz. Ali canlılarda qan dövranı bütün daxili və xarici üzvlərin sağlam fəaliyyətinin təmin edilməsində hansı rolu oynayırsa, müasir kapitalist iqtisadiyyatında maliyyə ...
Maliyyə bazarları və maliyyə institutları