VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Gulshan Orujova istifadəçinin şəkili

Gulshan Orujova

Orucova Gülşən Oruc qızı, 2001-2007–cu illər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, 2007-2009-cu illər Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Dövlət Radiotezliklər İdarəsində, 2009-2012-ci illər İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda, 2012-2014-cü illər  Euro Audit LLC–də, 2014-2015-ci illər Dünya Bankının CAPSAP layihəsində, 2015-ci ildən hal-hazıra kimi Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzinin “Sertifikatlaşdırılma və imtahanların təşkili” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. 

Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin MBA magistr pilləsində və Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti  ilə tərəfdaş ali təhsil müəssisəsi - Avstriyanın Krems Tətbiqi Elmlər Universitetinin (TEU) proqramı üzrə beynəlxalq standartlara uyğun Maliyyə uçotu və Maliyyə hesabatlarının hazırlanması fənlərini ingilis dilində tədris edir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində bakalavr və magist pillələrini fərqlənmə ilə bitirmişdir. Bir sıra yerli və beynəlxalq təlimlərdə iştirak etmişdir. ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants – İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiyasiyası) proqramı üzrə sertifakatlara və eyni zamanda İPSAS (International Public Sector Accounting Standards - İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları) üzrə müvəffəqiyyət sertifikatına malikdir


İstifadəçinin kursları

Bu kurs maliyyə sahəsində peşəkar karyera qurmaq istəyənlər üçün faydalı olacaqdır. Kurs ərzində nəzəri biliklərlərlə yanaşı, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə tanınmış bankların təcrübələri və öz şəxsi təcrübəmdəm əldə etdiyim məlumatları sizinlə bölüşəcəyəm. Kurs əsasən 3 hissədən ibarətdir: ...
Maliyyə sistemi, maliyyə bazarları və maliyyə vasitəçiliyi
Müasir inkişaf etmiş cəmiyyətləri sığortasız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Əbəs deyildir ki, bəzən ölkədə sığorta işinin inkişaf səviyyəsi həmin ölkələrin sivil-mədəni inkişaf səviyyəsinə bərabər tutulur.Artıq çoxdan bəllidir ki, sığorta işinin müasir məhsuldar biznes fəlsəfəsini  ancaq ...
Sığorta
"Menecerlər üçün iqtisadiyyat" fənnində makro və micro iqtisadiyyatın nəzəri məsələləri menecerial səviyyədə öyrədilir. Kursun materiallarını ümumilikdə 3 istiqamətdə qruplaşdırmaq olar: mikroiqtisadiyyatın əsasları, makroiqtisadiyyatın əsasları və dövlətin iqtisadi tənzimləmə siyasətinin nəzəri ...
Menecerlər üçün iqtisadiyyat
Vergitutma sosial-iqtisadi həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Artıq nəinki iş adamları və mühasiblər, hətta vətəndaşlar da vergi sistemindəki yeniliklər və vergilərin düzgün hesablanması barədə məlumatlı olmağa çalışır.  Hər bir kəs, hər bir vətəndaş vergi ödəyir. Lakin biz vergilərlə ...
Vergilər və vergitutma
Bu təlim makroiqtisadiyyatın əsaslarına nəzər yetirməklə  qiymətlər, gəlir, məşğulluq və istehsal kimi  göstəricilərin təhlilini əhatə edir. Həmçinin, müxtəlif iqtisadi məktəblərin yanaşmalarını nəzərə almaqla məcmu təklif və tələb, iqtisadi fluktuasiyalar və artım, pul və bankcılıq, ...
Makroiqtisadiyyat
Kurs dövlət maliyyəsi və siyasətinin (dövlət maliyyəsinin nəzəri və ideoloji əsasları, xərc-gəlir təhlili, büdcə parametrlərinin təhlili və proqnozları, fiskal siyasət və dayanıqlıq, vergi nəzəriyyəsi və praktikası, vergi siyasəti və vergi yükü, vergi menecmenti, orta müddətli büdcə siyasəti və s...
Dövlət maliyyəsi
Mühasibat uçotunun əsaslarına dair təlim mühasibatlığa yeni başlayanlar, həmçinin mühasibatlığa dair əsas anlayışlarla tanış olmaq istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu təlimdə bu sahəyə marağı olan hər kəs, o cümlədən maliyyə ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr, karyerasına yeni başlayan ...
Mühasibat uçotunun əsasları