VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Şamil Əliyev istifadəçinin şəkili

Şamil Əliyev

İstifadəçinin kursları

İnsanlar istehlakçı, sahibkar və ya istehsal prosesinin iştirakçıları olaraq hər gün  mikroiqtisadiyyatın bir çox prinsiplərini təcrübədən keçirir və əslində onların seçimləri, qərarları  iqtisadi qanunauyğunluqlara əsaslanır.Sizin də bildiyiniz kimi bütün dünyada əhali sayı artdığı üçün tələb də...
Mikroiqtisadiyyat
Müasir şirkətin məqsədi nədir və bu məqsədə çatmaq üçün şirkət hara investisiya etməlidir? Bu investisiyanı etmək üçün maliyyələşməni haradan tapmalıdır? Sonda, investisiyadan gəlirlər investorlar arasında necə bölüşdürülməlidir? Bu tip suallara cavab vermək üçün korporativ maliyyə fənni üzrə 15 ...
Korporativ maliyyə
Курс посвящен оказанию финансовых услуг через агентов - так называемому "агентскому банкингу". Мы рассматриваем суть привлечения агентов финансовыми организациями, кто и на каких условиях могут выступать в качестве агентов. Проанализированы риски привлечения агентов и конкретные схемы ...
Агентский банкинг: суть, риски и способы реализации
Biz bu kurs daxilində strateji idarəetməyə giriş verməklə yanaşı onun bünövrəsini təşkil edən bir sıra mövzular - menecment, təşkilati struktur və onun dizaynı, eləcə də təşkilati mədəniyyət və korporativ idarəetmə istiqaməti üzrə təməl məlumatları sizinlə bölüşəcəyik.Bundan əlavə kursun əsasında...
Strateji İdarəetmə