VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Pərviz Məmmədli istifadəçinin şəkili

Pərviz Məmmədli

İstifadəçinin kursları

Bu kurs müasir bank sektoru ilə bağlı nəzəri və praktiki məsələlərə giriş məqsədi daşıyır. İlk öncə, bankların maliyyə sistemində rolu və maliyyə vasitəçiliyinin əsas xüsusiyyətləri barədə məlumat verilir. Ardınca isə müasir dövrdə bankların əsas növləri və bundan asılı formalaşan fəaliyyət ...
Bank işi
Bu təlim bilavasitə müştərilər və əhali ilə işləyən maliyyə-kredit təşkilatlarının (MKT) əməkdaşları üçün nəzərdə tutulub. Mühazirə əhali və cari müştərilərə MKT-larla qarşılıqlı fəaliyyətin rəqəmsal vərdişlərinin aşılanması baxımından faydalı olacaqdır.Baxmayaraq ki, maliyyə təşkilatlarının ...
Əhalinin rəqəmsal maliyyə savadlılığı
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Sabitliyi Şurasının 20 sentyabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə əhalinin kreditlə izafi borclanmasının qarşısının alınması üçün təbliğat-maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Buna müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, ...
İzafi borclanma: problemlər və tövsiyələr