VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Heyran Əliyeva istifadəçinin şəkili

Heyran Əliyeva

QISA BİOQRAFİYA

Təhsil: 1994-1998-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi-riyaziyyat və iqtisadi kibernetika fakültəsinin bakalavr pilləsini, 1998-2000-ci illərdə isə həmin fakültənin magist pilləsini bitirmişdir. 2011-ci ildən iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorudur.

İş təcrübəsi: Əmək fəaliyyətinə 1998-ci ildə Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin (indiki AR İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin) İqtisadi İslahatlar Mərkəzində (indiki İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda) başlamışdır. 2000-ci ildən əmək fəaliyyətini Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika institutunda elmi işçi kimi davam etdirmişdir. 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Tədqiqatlar departamentində calışır.


TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ

Tədqiqat maraqları: Makroiqtisadiyyat, modelləşdirmə

Son ildə həyata keçirdiyi tədqiqat işləri:

"Neft qiymətlərinin inflyasiyaya ötürücülüyü: neft ixrac edən ölkələrin təcrübəsi", 2016, İsveçrənin SECO təşkilatı və Beynəlxaq-İnkişaf Ali institutunun layihəsi (Tural Kərimli, Nigar Cəfərova, Salman Hüseynov ilə birgə)

"Azərbaycanda maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsi", 2016, Dəyişən qlobal şəraitdə maliyyə sabitliyinin inkişafı mövzusunda 10-cu Beynəlxalq konfrans, İndoneziya (Qorxmaz İmanov və Rəşad Yusifzadə ilə birgə)

Hazırda işlədiyi tədqiqat işləri:

Fiskal şokların makroiqtisadi təsirləri;

Pul siyasətinin transmissiya mexanizminin tədqiqi;


İstifadəçinin kursları

Kurs haqqında:Kursda Bazel III-ün yaranmasına ehtiyac, kapitalın tərkib elementləri, yeni kapital adekvatlığı standartları, leverec əmsalı və likvidliklə bağlı Bazel III standartlarında təklif edilən yeniliklər haqqında məlumat verilir.Mövzular:1. Bazel II-nin çatışmazlıqları və Bazel III-ün ...
Bazel III
Kursun məqsədi bank sistemi və maliyyə bazarı arasında qarşılıqlı əlaqə və onun makroiqtisadi effektlərinin öyrənilməsidir. Burada aktivlərin qiyməti, maliyyə bazarlarında faiz dərəcəsinin determinantları, zaman və risk strukturu, fond bazarı, rasional gözləntilər nəzəriyyəsi və s. kimi ...
Bank sistemi və maliyyə bazarları
İnsanlar istehlakçı, sahibkar və ya istehsal prosesinin iştirakçıları olaraq hər gün  mikroiqtisadiyyatın bir çox prinsiplərini təcrübədən keçirir və əslində onların seçimləri, qərarları  iqtisadi qanunauyğunluqlara əsaslanır.Sizin də bildiyiniz kimi bütün dünyada əhali sayı artdığı üçün tələb də...
Mikroiqtisadiyyat
"Statistika  fənninə giriş" kursuna xoş gəlmisiniz.Statistika fənni deyəndə bəlkə də bir çoxlarınız riyazi düsturlar, hesablamalar, ehtimallar və s. "Yox, bu mənlik deyil!" deyə düşünürsünüz. Bizim sizə tədqim etdiyimiz statistika kursunda siz statistik məlumatlarla və sorğularla  işləməyi, ...
Statistika
Müasir şirkətin məqsədi nədir və bu məqsədə çatmaq üçün şirkət hara investisiya etməlidir? Bu investisiyanı etmək üçün maliyyələşməni haradan tapmalıdır? Sonda, investisiyadan gəlirlər investorlar arasında necə bölüşdürülməlidir? Bu tip suallara cavab vermək üçün korporativ maliyyə fənni üzrə 15 ...
Korporativ maliyyə
Təlim haqqındaTəlim iştirakçıların ekonometrika elminin zaman sıraları bölməsinin xüsusən də modelləşdirmə və proqnozlaşdırma istiqamətində müasir tətbiqi üsullardan istifadə edərək bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi daşıyır. Mühazirələr  zaman sıraları bölməsinin əsas nəzəri ...
Ekonometrik modelləşdirmə və proqnozlaşdırma
About conferenceThe Central Bank of the Republic of Azerbaijan has organized the first International Research Conference on theme 'Macroeconomic policies and financial stability issues in emerging markets' on 30-31 October 2014.Up to 30 well-known researchers from central banks of the 15 ...
Macroeconomic policies and financial stability issues in emerging markets (Conference)