VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Aliyə Əsədzadə istifadəçinin şəkili

Aliyə Əsədzadə

Təhsil: 2008-2012-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” ixtisası üzrə bakalavr, 2012-1014-cü illərdə Qafqaz universitetinin "Dövlət strukturlarında menecment" ixtisası üzrə magistr pilləsini bitirmişdir. 


İş təcrübəsi: Əmək fəaliyyətinə 2014-cü ildə Kapital Bankda Strategiya departamentində layihə koordinatoru kimi başlamışdır. 2017-ci ildən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Korporativ idarəetmə departamentində fəaliyyət göstərir.

İstifadəçinin kursları

Əziz valideynlər,Bildiyiniz kimi, uşaqlarımızın inkişafının və uğurunun təməlində həm də maliyyə savadlılığı durur.Əhalinin maliyyə savadlılığının artırılması istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı mütəmadi olaraq  müxtəlif hədəf qrupları, o cümlədən uşaqlar üçün fərqlitədbirlər ...
Uşaqlar və pullar
Qlobal miqyasda yeni rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, istifadəçi tələblərinin, yeni iştirakçıların və ödəniş sistemlərinin dəyişməsi Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin inkişafına təkan vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ölkədə rəqəmsal ödənişlərin inkişafı və nağdsız ödənişlərin...
Bankçılıq və rəqəmsal ödənişlər
Bu kurs maliyyə sahəsində peşəkar karyera qurmaq istəyənlər üçün faydalı olacaqdır. Kurs ərzində nəzəri biliklərlərlə yanaşı, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə tanınmış bankların təcrübələri və öz şəxsi təcrübəmdəm əldə etdiyim məlumatları sizinlə bölüşəcəyəm. Kurs əsasən 3 hissədən ibarətdir: ...
Maliyyə sistemi, maliyyə bazarları və maliyyə vasitəçiliyi
Müasir inkişaf etmiş cəmiyyətləri sığortasız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Əbəs deyildir ki, bəzən ölkədə sığorta işinin inkişaf səviyyəsi həmin ölkələrin sivil-mədəni inkişaf səviyyəsinə bərabər tutulur.Artıq çoxdan bəllidir ki, sığorta işinin müasir məhsuldar biznes fəlsəfəsini  ancaq ...
Sığorta
Kursun məqsədi açıq iqtisadiyyatın makroiqtisadiyyatı və beynəlxalq maliyyənin əsaslarına dair nəzəri və praktiki biliklər verməkdir. Kurs 2 əsas hissədən ibarətdir: valyuta məzənnəsinin iqtisadiyyatı (makroiqtisadi bölmə) və beynəlxalq maliyyə (mikroiqtisadi bölmə). Valyuta məzənnəsinin ...
Valyuta məzənnəsi və beynəlxalq maliyyə
"Menecerlər üçün iqtisadiyyat" fənnində makro və micro iqtisadiyyatın nəzəri məsələləri menecerial səviyyədə öyrədilir. Kursun materiallarını ümumilikdə 3 istiqamətdə qruplaşdırmaq olar: mikroiqtisadiyyatın əsasları, makroiqtisadiyyatın əsasları və dövlətin iqtisadi tənzimləmə siyasətinin nəzəri ...
Menecerlər üçün iqtisadiyyat
Bu kurs müasir bank sektoru ilə bağlı nəzəri və praktiki məsələlərə giriş məqsədi daşıyır. İlk öncə, bankların maliyyə sistemində rolu və maliyyə vasitəçiliyinin əsas xüsusiyyətləri barədə məlumat verilir. Ardınca isə müasir dövrdə bankların əsas növləri və bundan asılı formalaşan fəaliyyət ...
Bank işi
Bu təlim makroiqtisadiyyatın əsaslarına nəzər yetirməklə  qiymətlər, gəlir, məşğulluq və istehsal kimi  göstəricilərin təhlilini əhatə edir. Həmçinin, müxtəlif iqtisadi məktəblərin yanaşmalarını nəzərə almaqla məcmu təklif və tələb, iqtisadi fluktuasiyalar və artım, pul və bankcılıq, ...
Makroiqtisadiyyat
İnsanlar istehlakçı, sahibkar və ya istehsal prosesinin iştirakçıları olaraq hər gün  mikroiqtisadiyyatın bir çox prinsiplərini təcrübədən keçirir və əslində onların seçimləri, qərarları  iqtisadi qanunauyğunluqlara əsaslanır.Sizin də bildiyiniz kimi bütün dünyada əhali sayı artdığı üçün tələb də...
Mikroiqtisadiyyat
Mühasibat uçotunun əsaslarına dair təlim mühasibatlığa yeni başlayanlar, həmçinin mühasibatlığa dair əsas anlayışlarla tanış olmaq istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu təlimdə bu sahəyə marağı olan hər kəs, o cümlədən maliyyə ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr, karyerasına yeni başlayan ...
Mühasibat uçotunun əsasları
Bu kurs təcrübədə ən çox istifadə olunan və buna görə də suallar yaradan siğorta növünə həsr olunur. Kursun ilk hissəsi nəzəri anlayışlar haqqında məlumat verir. Sonda isə ən çox rast gələn suallar əsasında biliklərimizi daha bərkidirik.Kurs heç bir iqtisadi bilik tələb etmir və geniş kütlə üçün ...
Avtoicbari sığortası
Biz bu kurs daxilində strateji idarəetməyə giriş verməklə yanaşı onun bünövrəsini təşkil edən bir sıra mövzular - menecment, təşkilati struktur və onun dizaynı, eləcə də təşkilati mədəniyyət və korporativ idarəetmə istiqaməti üzrə təməl məlumatları sizinlə bölüşəcəyik.Bundan əlavə kursun əsasında...
Strateji İdarəetmə